Služby

 

Rekultivace ploch po důlní činnosti
Rekultivace ploch zasažených ekologickou zátěží
Práce spojené s územním systémem ekologické stability
Celoroční údržba parků a zahrad včetně založení
Komplexní pozemkové úpravy
Arboristické kácení včetně ošetřování dřevin
Likvidace invazivních rostlin
Rekonstrukce porostů náhradních dřevin